Installatiehandleiding voor inloopkoeler/vriezer

Installatiehandleiding voor inloopkoeler/vriezer

Deze gids is bedoeld ter informatie en ter begeleiding.Hoewel geen enkele reeks richtlijnen voor elke situatie van toepassing is;enkele basisinstructies kunnen helpen bij de installatie.Neem voor speciale installaties contact op met de fabriek.

Inspectie bij aflevering

Elk paneel wordt in de fabriek gemarkeerd, met aanduiding van wanden, vloer- en plafondpanelen.Om u te helpen is er een plattegrond beschikbaar.

Neem de tijd om alle paneeldozen te inspecteren voordat u tekent voor verzending en noteer eventuele schade op het afleverbewijs.Als er verborgen schade wordt ontdekt, bewaar dan de doos en neem onmiddellijk contact op met de vervoerder om inspectie en claim te starten.Onthoud alstublieft, hoewel we u in elk geval zullen helpen
zoals we kunnen, dit is uw verantwoordelijkheid.

Behandeling van panelen

Uw panelen zijn voorafgaand aan verzending individueel geïnspecteerd en in goede staat geladen. Schade kan optreden als deze niet op de juiste manier wordt behandeld tijdens het uitladen en opbouwen van uw walk-in.Als de grond nat is, stapelt u de panelen op een platform om contact met de grond te vermijden.Als de panelen in de buitenopslag worden geplaatst, dek ze dan af met vochtbestendige folie.Houd bij het hanteren van panelen ze plat om deuken te voorkomen en vermijd ze op hun hoekranden te laten rusten.Gebruik altijd voldoende mankracht om verkeerd gebruik of het laten vallen van panelen te voorkomen.